zaman
Büyüt
Güneş ve Ay'ın hareketleri insanlığın başlangıcından beri zamanı gösterip sembolize eder. 

Zaman nedir?

Bir eylemin içinde geçtiği, geçmekte olduğu ya da geçeceği süredir yani kısaca iki hareket arasındaki süre olarak tanımlayabiliriz. Görelilik ve kuantum varsayımlarına göre zaman ile uzay birbirleriyle doğrudan ilişkili ve bağlantılıdır.

Einstein izafiyet teorisini ortaya attığından bu yana, fizikçiler dünya üzerinde dört boyut bulunduğunu kabül ediyorlar. O zamana kadar bilinen ve kabül gören üç boyut olan uzunluk, yükseklik ve genişliğe ek olan diğer fiziksel boyut ise zaman olarak biliniyor.

Matematiksel olarak da kabül gören 4'üncü boyut, diğer üç boyuta eşit değer taşıyor. Ancak insanlar dünya üzerinde üç boyutta, her yönde hareket edebiliyorlar yani, yukarı ve aşağı, sola ve sağa, ileri ve geri. Ancak zamanda sadece ileri doğru hareket edebiliyorlar, zamanda geriye doğru hareket hiçbir zaman gerçekleşmiyor.Fakat fizik kanunlarında, zamanın geriye doğru hareket edemeyeceğini söyleyen bir kural mevcut değildir. Einstein'in bu konuda ispatladığı hareket denklemi de zaman geriye döndürüldüğünde gayet iyi çalışıyor.

Zaman nasıl ölçülür?

Günümüz saatleriyle ölçülen zamanla güneşSaatiyle ölçülen zamanın ifadesi aynı değildir. Çünkü, güneş Saati hep aynı hızla çalışmaz. Güneş Saatinde zamanın ifadesi Güneş’in gökyüzündeki konumuna göre belirlenir. Ancak, günümüz saatlerinde, bir yıldaki güneş günlerinin ortalaması alınarak bir günün Saat cinsinden değeri bulunmuştur. Buna ortalama güneş Günü denir. Ortalama güneş gününe göre ölçülen zamanda ortalama zaman olarak adlandırılır. Güneş saatiyle ölçülen zamanaysa görünür zaman denir.

Zaman makinesi yapılabilir mi?

Basit bir fikir yürütmeyle yapılmadığını söyleyebiliriz. Dikkat ettiyseniz yapılamayacağını değil yapılmadığını dedik. Zaman makinesi eğer gelecekte yapılabilmiş olsaydı, o zaman makinesi ile geçmişe gelmiş olurlardı, dolayısı ile geçmişte de zaman makinesi yapılabiliyor olurdu.

Büyükbaba paradoksu

Genç bir adam zaman makinesi ile henüz kendisinin doğmadığı bir yıla gidiyor ve orada büyükbabasını öldürüyor. Peki doğamayacak olan bu çocuk nasıl zaman makinesi yapıp da geçmişe gidebiliyor?

Zaman kelimesinin ingilizcesi

n. time, bout, cycle, date, day, father time, hour, season, tense, when, while, sands
conj. whilst
Köken: Arapça

--Reklam--